Developer

 ବାଲ୍ୟକାଳେ ବାଘଶିଶୁ ପାଳିଲ ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଗଳ୍ଭ  ଗାଳ୍ପିକ ହେଲ ଛାତ୍ରନେତା ହୋଇ କଲ ଲଢେଇ ପୋଲିସ ହାଜତେ ପଶିଲ ଯାଇ ାା...
 ହେ ମହାନ ! ଘେନ ଆମ ଭକ୍ତିଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ! ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ କରିଥିଲ ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ, ୧୯୩୪ ଫେବୃଆରୀ...